Lilianna Zofia Wośko & Daniel Villarreal-Carrillo

Lilianna Zofia Wosko is Chicago based classically trained cellist with primary focus on solo and chamber music performance. Lilianna received her Master’s in Music in Cello Performance from Roosevelt University Chicago College of Performing Arts Music Conservatory.

Lilianna has appeared with classical, jazz, new music and international music ensembles in the Chicago area and abroad. She has performed with the Illinois Philharmonic, The Paderewski Symphony Orchestra, and Lira Ensemble, and was a principal cellist of The New North Shore Chamber Orchestra. In her commitment to expanding her repertoire, Lilianna incorporates elements of different musical genres into her style and has been a part of Alma de Tango Ensemble, Tangata Ensemble, Tomorrow Music Orchestra, Dolce String Quartet, and Star Gate Orchestra. Often asked to perform for various cultural and music events, Lilianna has been a part of MusicNow concert series at the Chicago’s Harris Theater for Music and Dance, The Rose of Stamboul production at Chopin Theatre with Chicago Folks Operetta, Chris Preissing’s Thunder Perfect Mind production with NON:op, and has played with Borderband Arts Collective at the Baha’i Temple as part of Devotions with Music series.

Actively involved in the Chicago music community, Lilianna has worked and performed with Fred Lonberg-Holm, Frank Rosaly, Paul Giallorenzo, Matt Ulery, Mike Reed, Timothy Daisy, Joel Styzens, Eric Leonardson, Christopher Preissing, Ben LaMar, Renee Baker, Quinlan Kirchner, Kahil El Zabar, and Theaster Gates.

Lilianna has recorded music for commercials at Earhole Studios, performed and recorded with Grazyna Auguscik, and released four of her own CDs: My Christmas, Edited to form, Episodes 1-12, and Lilianna Zofia Wosko.

Lilianna2

www.liliannazofiawosko.com

youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCd7gqO4ymcj683qbLTp5d7g

Photo credit: Kasia Jarosz and Krzysztof Babiracki

 

(polish version/polska wersja)

 

Lilianna Zofia Wosko jest mieszkającą w Chicago wiolonczelistką, specjalizującą się przede wszystkim w występach solowych i kameralnych. Lilianna otrzymała tytuł magistra muzyki gry na wiolonczeli z Roosevelt University Chicago College of Performing Arts Music Conservatory.

Lilianna występowała z zespołami muzyki klasycznej, jazzowej, nowoczesnej i z zespołami zagranicznymi zarówno w Chicago, jak i poza granicami Stanów Zjednoczonych. Występowała również z Illinois Philharmonic, The Paderewski Symphony Orchestra oraz Lira Ensemble i była główną wiolonczelistką The North North Shore Chamber Orchestra. Dążąc do poszerzania swojego repertuaru, do swojego stylu Lilianna włącza elementy różnych gatunków muzycznych i grała z Alama de Tango Ensemble, Tangata Ensamble, Tomorrow Music Orchestra, Dolce String Quartet i Star Gate Orchestra.

 

Lilianna1

 

Liliana jest często zapraszana do udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych i muzycznych. Uczestniczyła w serii koncertów Music Now w Chicago Harris Theatre for Music and Dance, w produkcji The Rose of Stambul w Chopin Theatre z Chicago Folks Operetta, w produkcji Thunder Perfect Mind Chrisa Preissinga i w produkcji NON:op, oraz grała z Borderbend Arts Collective w Baha’i Temple w ramach serii koncertów Devotions with Music.

Lilianna pracowała i występowała z Fredem Lonberg-Holmem, Frankiem Rosaly, Paulem Giallorenzo, Mattem Ulery, Mike Reedem, Timothy Daisy, Joelem Styzensem, Ericem Leonardsonem, Christopherem Preissingiem, Benem LaMarem, Renee Baker, Quinlanem Kirchner, Kahil El Zabar i Theaster Gates.

Nagrywała muzykę do reklam w Earhole Studios, występowała i nagrywała z Grażyną Auguścik oraz wydała cztery własne płyty CD: My Christmas, Edited to form, Episodes 1-12 oraz Lilianna Zofia Wosko.

www.liliannazofiawosko.com

youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCd7gqO4ymcj683qbLTp5d7g

 

Lilianna

Fotografia: Kasia Jarosz and Krzysztof Babiracki

 

daniel2

Daniel Villarreal-Carrillo is a well-known drummer in Chicago’s music scene. Originally from Panama, he fuses his pan-Latin style with influences from afro-beat, salsa, rock, jazz, hip-hop, and funk to create organic modern danceable beats with a touch of experimentation.

Daniel also doubles as a DJ specializing in vintage Latin and Afro-diasporic sounds, from salsa to funk and everything in between. When he’s on the wheels of steel, it’s all vinyl, all the time, lending his selections that classic lo-fi sound that warms your soul and gets you on the dance floor.

Daniel currently plays with the bands, Dos Santos Anti-beat Orquesta, Wild Belle (Congas),
Jaime Rojo, Ida y Vuelta (Cajon).

Daniel

 

Daniel Villarreal-Carrillo jest dobrze znanym perkusistą na scenie muzycznej Chicago. Pochodzi z Panamy i łączy styl pan-latin z wpływami afro-beatu, salsy, rocka, jazzu, hip-hopu i funku, tworząc organiczne, nowoczesne taneczne beaty z odrobiną eksperymentów.
Daniel występuje także jako DJ specjalizujący się w klasycznych łacińskich i afro-diasporycznych dźwiękach, od salsy po funk i wszystkiego pomiędzy tymi gatunkami. Gdy gra, wszystko brzmi jak na winylach, dzięki klasycznemu brzmieniu klasycznego lo-fi, które ogrzewa duszę i zaprasza do tańca.

Obecnie Daniel gra z zespołami:
Dos Santos Anti-beat Orquesta, Wild Belle (na kongach), Jaime Rojo, i Ida y Vuelta (na cajonach).