Hanka Nowicka-Rozen & Sylwester Sosniak

 

 

Hanka Nowicka Rożen, artist, fashion designer, costume designer, and jazz singer. She trained her voice in the opera direction. Over the next years, she mastered her voice towards jazz. Private lessons and trips to the International Jazz Workshops allowed her to sing in the final concerts. In 2002, she began singing in the Grawitacja group, then the Jazz Bar Trio formation, and in 2018, together with the bassist Andrzej Rusek, she created the Jazz Bar Band music project, which is a continuation of the Jazz Bar Trio repertoire, only with a 7-person line-up. The JBB TRIO and JBB TRIO Plus projects were created for club ridge. The band consists of excellent jazz musicians Professor Jerzy Główczewski saxophone, Sylwester Sośniak-guitar, Grzegorz Kasperczyk piano, Maciek Kitajewski double bass, Rafał Smoleń violin, Łukasz Zając drums. Sanchez percussion instruments.

 

 

Hanka Nowicka-Rożeń has performed with bands in Poland and European countries. She sings mainstream jazz standards. Fascinated by Ella Fitzgerald, she created the music project Being Ella, a jazz spectacle, where the main material is music and immortal standards, interwoven verbally with the literary story of Ella Fitzgerald’s first Jazz Lady. The premiere took place twice at the Korez Theater in Katowice. In their repertoire, Hanka Nowicka-Rożeń and the Jazz Bar Band also have projects, From Osiecka to Sting, sambas, bossanovas, and Polish standards in the jazz arrangement of band members, as well as an original repertoire. Hanka is recording an album with the Jazz Bar Band.

 

Hanka Nowicka Rożen, artystka, projektantka mody, kostiumograf, wokalistka jazzowa. Głos kształciła w kierunku operowym. Przez kolejne lata kształciła głos w kierunku jazzowym. Lekcje prywatne i wyjazdy na Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, pozwoliły jej na śpiewanie w koncertach finałowych. Od 2002 roku zaczęła śpiewać w formacji Grawitacja, następnie Jazz Bar Trio, a w 2018 roku wraz z basistą Andrzejem Ruskiem, stworzyła projekt muzyczny Jazz Bar Band, który jest kontynuacją repertuaru Jazz Bar Trio, tylko w składzie 7 osobowym. Na potrzeby grań klubowych powstał projekt JBB TRIO i JBB TRIO Plus. W skład zespołu wchodzą znakomici muzycy jazzowi Profesor Jerzy Główczewski saksofon, Sylwester Sośniak-gitara, Grzegorz Kasperczyk piano, Maciek Kitajewski kontrabas, Rafał Smoleń skrzypce, Łukasz Zając perkusja., Sesyjnie grają z zespołem Darek Ziółek, gitara basowa, Bartek Pieszka wibrafon czy Tomas Celis Sanchez instrumenty perkusyjne. Hanka Nowicka-Rożeń koncertowała z zespołami w Polsce i krajach europejskich. Śpiewa standardy jazzowe w stylu mainstreamowym. Zafascynowana Ellą Fitzgerald, stworzyła projekt muzyczny Być jak Ella, widowisko jazzowe, gdzie głównym tworzywem jest muzyka i nieśmiertelne standardy, poprzeplatane słowno literacką opowieścią o pierwszej Damie jazzu Elli Fitzgerald. Premiera odbyła się dwukrotnie w Teatrze Korez w Katowicach. W swoim repertuarze Hanka Nowicka-Rożeń i zespół Jazz Bar Band ma także projekty, Od Osieckiej do Stinga, samby, bossanovy, oraz polskie standardy w aranżacji jazzowej członków zespołu, a także repertuar autorski. Hanka jest w trakcie nagrywania płyty z zespołem Jazz Bar Band.

 

 

 

 

Sylwester Sośniak, jazz guitarist, and composer. He graduated from the University of Silesia and the Academy of Music in Katowice, at the Faculty of Jazz and Light Music. For over 20 years he collaborated with the Musical Theater in Gliwice, producing premieres of over thirty world musicals. He has played at many jazz festivals, including Boom Jazz, Bielska Zadymka Jazzowa., Film Music Festivals in Krakow, and others. He has released two original albums – in a trio – “Szach-mat”, with the Postscriptum band – “Postscriptum live”, and the album “Mirella” (currently in progress) in a duet with double bass, All projects contain original compositions. Primary and Secondary Music School in Cieszyn. He collaborated with: Stanisław Soyka, Maciej Sikała, Robert Majewski, Jerzy Główczewski, Chris de Burgh, Eyvind Kang, David Arnold (James Bond), John Powell, and many others.

 

Sylwester Sośniak, gitarzysta jazzowy, kompozytor. Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim oraz   Akademii Muzycznej w Katowicach, na Wydziale Jazzu i muzyki rozrywkowej. Ponad 20 lat współpracował z Teatrem Muzycznym w Gliwicach, realizując premiery ponad trzydziestu światowych musicali. Grał na wielu festiwalach jazzowych min. Boom Jazz, Bielska Zadymka Jazzowa., Festiwali Muzyki Filmowej w Krakowie i inne. Ma na koncie dwie autorskie płyty – w trio – “Szach-mat”, z zespołem Postscriptum – “Postscriptum live”, oraz krążek ”  Mirella”  ( obecnie w trakcie realizacji) w duecie z kontrabasem, Wszystkie projekty zawierają autorskie kompozycje.. Pracuje w Szkole muzycznej I i II stopnia w Cieszynie. Współpracował min z: Stanisław Soyka, Maciej Sikała, Robert Majewski, Jerzy Główczewski, Chris de Burgh, Eyvind Kang, David Arnold ( James Bond), John Powell i wielu innych.